Thang Xuyên Tầng

 Thang Xuyên Tầng – Through Floor Lift

Thang Xuyên Tầng, là dòng thang được thiết kế để di chuyển xuyên qua một lỗ hoặc xuyên qua tầng nhà. Thường dành cho những người sử dụng xe lăn, muốn có thêm giải pháp di chuyển trong ngôi nhà của mình, nó giúp người dùng có thể di chuyển giữa các tầng trong ngôi nhà trong chiếc xe lăn của họ. Thang Xuyên Tầng có thể di chuyển được tối đa hai điểm dừng.